LODNING

.

Lodning – Mekanisk Nivåmätning.

Önskar du en beprövad nivåmätning som inte kräver avancerad programmering.  Då är NivoBob 4000 en enkel och bra lösning för dig. En lodningsapparat som skickar ner ett lod som sedan vänder vid material och helt enkelt automatiskt mäter sträckan åt dig. Sträckan omvandlas sedan till en analog signal eller kommunikation genom Modbus RTU eller Profibus DP. En mekanisk mätning som klarar fasta medier oberoende på dammig miljö eller materialskiftningar. Den kan även känna av avlagringsnivå under vatten. Den mäter med vajer eller med metallband med avskrapningsfunktion för dammig miljö eller turbulent miljö. Mäter på nivåer på upp mot 40 meter och processtemperaturer på upp mot 250°C. Den finns i en mängd olika lodvarianter för att passa olika materialförhållanden. Den kan styras automatiskt i olika tidsintervaller eller på begäran från extern signal. Den finns i gängade eller med flänsanslutningar.

Nivåmätning med elektromekanisk lodsensor

En elektromekanisk nivåsensor för att bestämma materialets innehåll i en tank med ett lod monterat på en vajer eller ett metalband är en av de mest kundvänliga teknikerna för en grundläggande lättbegriplig enkelhet. Grunden för denna mätmetod är att vajern eller metalband (med avskrapsfunktion) som drivs av en elmotor och avkänningsvikten som den är fäst vid som kan justeras till massans massdensitet.

De elektromekaniska sensorerna är monterade på containertaket. En avkänningsvikt sänks ner i kärlet. Avkänningsvikten är fäst vid änden av mätvajern / metalband, som lindas på en spole som drivs av en elmotor. När avkänningsvikten träffar produkten vänds spolningsriktningen och vikten återgår till sitt ursprungliga läge. Detta genom en fjäderupphängd momentarm. Under den nedåtgående rörelsen av avkänningsvikten mäts avståndet elektroniskt genom att vajern / metalbandrullen roterar. Mikroprocessorn omvandlar det uppmätta avståndet till en volymspecifik utsignal som beror på silo-geometrin. Utsignalen uppdateras efter att avkänningsvikten träffar produkten. Elektromekaniska sensorer är också användbara för olika lager av fasta ämnen i vätskor. Avkänningsvikten är nedsänkt i vätskan och vänder sin rotationsriktning endast när den når den fasta ytan. Avkänningsvikten kan anpassas universellt till sedimentets densitet.

Ring oss för mer information!

Lodning – Mekanisk Nivåmätning.

Önskar du en beprövad nivåmätning som inte kräver avancerad programmering.  Då är NivoBob 4000 en enkel och bra lösning för dig. En lodningsapparat som skickar ner ett lod som sedan vänder vid material och helt enkelt automatiskt mäter sträckan åt dig. Sträckan omvandlas sedan till en analog signal eller kommunikation genom Modbus RTU eller Profibus DP. En mekanisk mätning som klarar fasta medier oberoende på dammig miljö eller materialskiftningar. Den kan även känna av avlagringsnivå under vatten. Den mäter med vajer eller med metallband med avskrapningsfunktion för dammig miljö eller turbulent miljö. Mäter på nivåer på upp mot 40 meter och processtemperaturer på upp mot 250°C. Den finns i en mängd olika lodvarianter för att passa olika materialförhållanden. Den kan styras automatiskt i olika tidsintervaller eller på begäran från extern signal. Den finns i gängade eller med flänsanslutningar.

Nivåmätning med elektromekanisk lodsensor

En elektromekanisk nivåsensor för att bestämma materialets innehåll i en tank med ett lod monterat på en vajer eller ett metalband är en av de mest kundvänliga teknikerna för en grundläggande lättbegriplig enkelhet. Grunden för denna mätmetod är att vajern eller metalband (med avskrapsfunktion) som drivs av en elmotor och avkänningsvikten som den är fäst vid som kan justeras till massans massdensitet.

De elektromekaniska sensorerna är monterade på containertaket. En avkänningsvikt sänks ner i kärlet. Avkänningsvikten är fäst vid änden av mätvajern / metalband, som lindas på en spole som drivs av en elmotor. När avkänningsvikten träffar produkten vänds spolningsriktningen och vikten återgår till sitt ursprungliga läge. Detta genom en fjäderupphängd momentarm. Under den nedåtgående rörelsen av avkänningsvikten mäts avståndet elektroniskt genom att vajern / metalbandrullen roterar. Mikroprocessorn omvandlar det uppmätta avståndet till en volymspecifik utsignal som beror på silo-geometrin. Utsignalen uppdateras efter att avkänningsvikten träffar produkten. Elektromekaniska sensorer är också användbara för olika lager av fasta ämnen i vätskor. Avkänningsvikten är nedsänkt i vätskan och vänder sin rotationsriktning endast när den når den fasta ytan. Avkänningsvikten kan anpassas universellt till sedimentets densitet.

Ring oss för mer information!

Läs mer Läs mindre