KAPACITIVA NIVÅVAKTER

.

Kapacitiv Nivåvakter

Kapacitiva nivåvakter både för flytande och fasta material. Nivåvakten ger ut i en digital signal PNP,NPN eller relä.

I flytande medier används helisolerade stavar med längder på upp till 4 meter. Därefter använder man helisolerade vajrar av praktiska skäl. Känslighet mot skumbildning beror helt på vätskans ledningsförmåga som kallas förkortat, DK-värde (Dielektricitets Konstant) samt skummets täthet och storlek av skumbildning. Vatten har ett DK-värde motsvarande 80 som jämförelse till olika mediers unika värden..

I fasta material används oftast delisolerade stavar på upp till 4 meter, därefter används vajer upp till 40 meter.

Kapacitiva nivåvakter använder en mätmetod som är beroende av materialets ledningsförmåga DK-värde. Man måste därför trimma in givarens grundkapacitans när den är monterad. Det är möjligt att mäta material ner mot DK 1,2. Plastgranulat har ett värde på cirka DK=2,5.

Det finns listor som klargör olika mediers DK värden, Ring oss för konsultation.

Kapacitiv Nivåvakter

Kapacitiva nivåvakter både för flytande och fasta material. Nivåvakten ger ut i en digital signal PNP,NPN eller relä.

I flytande medier används helisolerade stavar med längder på upp till 4 meter. Därefter använder man helisolerade vajrar av praktiska skäl. Känslighet mot skumbildning beror helt på vätskans ledningsförmåga som kallas förkortat, DK-värde (Dielektricitets Konstant) samt skummets täthet och storlek av skumbildning. Vatten har ett DK-värde motsvarande 80 som jämförelse till olika mediers unika värden..

I fasta material används oftast delisolerade stavar på upp till 4 meter, därefter används vajer upp till 40 meter.

Kapacitiva nivåvakter använder en mätmetod som är beroende av materialets ledningsförmåga DK-värde. Man måste därför trimma in givarens grundkapacitans när den är monterad. Det är möjligt att mäta material ner mot DK 1,2. Plastgranulat har ett värde på cirka DK=2,5.

Det finns listor som klargör olika mediers DK värden, Ring oss för konsultation.

Läs mer Läs mindre