banner image

Induktiva & kapacitiva givare

Induktiva & kapacitiva givare: Vi har ett brett utbud av induktiva & kapacitiva givare i alla dess former, inkopplingsmöjligheter och avkänningsavstånd.

Induktiva givare finns i många olika varianter, runda gängade i olika storlekar fyrkantiga eller ringformade. De delas in i två huvudsakliga modeller inbyggbar och ej inbyggbar. Inbyggbara är skärmade och kan monteras tätt mot metall och Ej inbyggbara har en bredare magnetfälts avkänningsområde. Givarens kärnas storlek avgör givarens räckvidd. Olika metaller har olika magnetiska förhållande och har normalt reduktions faktorer att ta hänsyn till vid val av givare, men det finns specialgivare som helt är oberoende av dessa reduktionsfaktorer och har samma arbetsområde trots olika magnetiska egenskaper på metallen.

Kapacitiva givare är en sensor som finns i en mängd olika varianter som kräver specialkunskaper. De är beroende av materialets ledningsförmåga som mäts i materialets dielektricitetskonstant förkortas DK-konstant ( ε). I programmet finns även kapacitiva givare för höga temperaturer samt även givare som har ett utökat avkänningsavstånd (KXS) vilket är ända upp till 10 gånger längre än nominellt det känselavståndet.

Induktiva & kapacitiva givare: Vi har ett brett utbud av induktiva & kapacitiva givare i alla dess former, inkopplingsmöjligheter och avkänningsavstånd.

Induktiva givare finns i många olika varianter, runda gängade i olika storlekar fyrkantiga eller ringformade. De delas in i två huvudsakliga modeller inbyggbar och ej inbyggbar. Inbyggbara är skärmade och kan monteras tätt mot metall och Ej inbyggbara har en bredare magnetfälts avkänningsområde. Givarens kärnas storlek avgör givarens räckvidd. Olika metaller har olika magnetiska förhållande och har normalt reduktions faktorer att ta hänsyn till vid val av givare, men det finns specialgivare som helt är oberoende av dessa reduktionsfaktorer och har samma arbetsområde trots olika magnetiska egenskaper på metallen.

Kapacitiva givare är en sensor som finns i en mängd olika varianter som kräver specialkunskaper. De är beroende av materialets ledningsförmåga som mäts i materialets dielektricitetskonstant förkortas DK-konstant ( ε). I programmet finns även kapacitiva givare för höga temperaturer samt även givare som har ett utökat avkänningsavstånd (KXS) vilket är ända upp till 10 gånger längre än nominellt det känselavståndet.

Läs mer Läs mindre

PRODUKTER Induktiva & kapacitiva givare

175 178