½” SS

Spetsarna på dessa Super Service antistatstavarna är direkt kopplad till högspänningskabeln så att den kan producera maximalt av joner. De finns i två varianter och därför universellt tillgängliga för användning. Dessa stavar kan lätt rengöras och därför är de lämpade för att installeras på platser som kan bli föremål för smuts och förorening. Berörig av spetsarna kommer att orsaka en obehaglig elektrisk stöt. Dessa stavar är oftast installeras på ett sådant sätt att spetsarna inte kan beröras av personal.

Spetsarna på dessa Super Service antistatstavarna är direkt kopplad till högspänningskabeln så att den kan producera maximalt av joner. De finns i två varianter och därför universellt tillgängliga för användning. Dessa stavar kan lätt rengöras och därför är de lämpade för att installeras på platser som kan bli föremål för smuts och förorening. Berörig av spetsarna kommer att orsaka en obehaglig elektrisk stöt. Dessa stavar är oftast installeras på ett sådant sätt att spetsarna inte kan beröras av personal.

X
Arbetsavstånd
30 mm
Kapsling
Eloxerad aluminium
Joniseringsstav material
PTFE
Joniseringsspets
Rostfritt stål (Special alloy)
Kabel
Hög voltskabel
Vikt
0,56 kg/m
Omgivningstemperatur
150 °C
Användningsområde
Industri
Arbetsspänning
4 kV AC
Tillval
Höger sida som utgång
Nätenhet
A2A4S