banner image

Stoftrening

Stoft rening

Damuppsugning av stoft som avjoniserats.

CleanION tar bort partiklar som är fästa vid material på grund av statisk elektricitet avjoniseras för att släppa från ytan som sedan sugs bort med hjälp av en kraftig industri dammsugare.

Stoft rening

Damuppsugning av stoft som avjoniserats.

CleanION tar bort partiklar som är fästa vid material på grund av statisk elektricitet avjoniseras för att släppa från ytan som sedan sugs bort med hjälp av en kraftig industri dammsugare.

Läs mer Läs mindre