Sensorgruppen erbjuder produkter och tjänster inom sensor, plc, nivå & statisk elektricitet

TOP AIR! Automatisk kontroll av rummets luftkvalité

11maj

TOP AIR

Automatisk kontroll av rummets luftkvalité.

Människan presterar som bäst när omgivningens temperatur, luftfuktighet och luftkvalité är som bäst!

Detta instrument hjälper dig att bevaka prestationsförmågan utifrån arbetsmiljöns kvalité. En mobil enhet som drivs av ett batteri som är laddningsbar via USB anslutning. Ger en tydlig digital indikering av luftens innehåll av koldioxid CO2, rummets temperatur och luftfuktighet med tydliga indikatorer Grön Gul Röd.

Den ger även ut en ljudsignal när nivån är otillfredsställande och det är dags att öppna ett fönster eller starta ventilation.

Dim. 70x80x35mm