Träindustri

  • Rengöring av träprodukter
  • Tillverkning av spånplattor