FÄRGSENSORER

.

Färgsensor

Färgsensorer känner av färger genom att jämföra det detekterade färgvärdet med ett tidigare lagrat referensvärde. De är den rätta lösningen när färgen på ett föremål eller märkning kan fungera som sorterings- eller kontrollkriterier. Beroende på systemets konfiguration och specificerade toleransvärden matas resultatet ut som en kopplingssignal.

Färgsensor

Färgsensorer känner av färger genom att jämföra det detekterade färgvärdet med ett tidigare lagrat referensvärde. De är den rätta lösningen när färgen på ett föremål eller märkning kan fungera som sorterings- eller kontrollkriterier. Beroende på systemets konfiguration och specificerade toleransvärden matas resultatet ut som en kopplingssignal.

Läs mer Läs mindre