KAPACITIVA SENSORER

.

Kapacitiva givare är en sensor som finns i en mängd olika varianter som kräver specialkunskaper. De är beroende av materialets ledningsförmåga som mäts i materialets dielektricitetskonstant förkortas DK-konstant ( ε0 ). I programmet finns även kapacitiva givare för höga temperaturer samt även givare som har ett utökat avkänningsavstånd (KXS) vilket är ända upp till 10 gånger längre än nominellt det känselavståndet.

Kapacitiva givare är en sensor som finns i en mängd olika varianter som kräver specialkunskaper. De är beroende av materialets ledningsförmåga som mäts i materialets dielektricitetskonstant förkortas DK-konstant ( ε0 ). I programmet finns även kapacitiva givare för höga temperaturer samt även givare som har ett utökat avkänningsavstånd (KXS) vilket är ända upp till 10 gånger längre än nominellt det känselavståndet.

Läs mer Läs mindre