AVJONISERINGSPISTOL

.

AVJONISERINGSPISTOL

En handhållen avjoniseringspistol som neutraliserar statiska laddningar och rengör på flera material och ytor med joniserad tryckluft.

NEUTRALISERING OCH RENGÖRING

Joniserande luftpistoler neutraliserar statiska laddningar på flera material och rengör ytan med joniserad tryckluft. Att neutralisera de statiska laddningarna gör det lättare att rengöra ytan och förhindrar att damm och smutspartiklar återskapas. Tryckluften som används för detta ändamål måste vara fri från olja och vatten.

AVJONISERINGSPISTOL

En handhållen avjoniseringspistol som neutraliserar statiska laddningar och rengör på flera material och ytor med joniserad tryckluft.

NEUTRALISERING OCH RENGÖRING

Joniserande luftpistoler neutraliserar statiska laddningar på flera material och rengör ytan med joniserad tryckluft. Att neutralisera de statiska laddningarna gör det lättare att rengöra ytan och förhindrar att damm och smutspartiklar återskapas. Tryckluften som används för detta ändamål måste vara fri från olja och vatten.

Läs mer Läs mindre