FLÖDESMÄTARE

.

Flödesmätare

Flöde fast material ,  vätskor eller luft . Flödesmätning används i många olika processer. Vi erbjuder flödesmätare som  är avsedda för både Vätska: olika vätskor kräver olika mätmetoder. Flöde fasta material: Mätningen och övervakningen av fasta ämnen i industriella miljöer.  kontaktlös mätning i fritt fall och för pneumatiska transportsystem enkel integration med befintliga system. Hastighets- och dammätning. • Massflödesmätning • Flödesövervakning • Dammmätning • Mätning av partikelstorlek • Hastighetsmätning • Nivådetektering

Vätska: olika vätskor kräver olika mätmetoder.

Luft och gas: Mätning och vakter för luft och gaser.

Flödesmätare

Flöde fast material ,  vätskor eller luft . Flödesmätning används i många olika processer. Vi erbjuder flödesmätare som  är avsedda för både Vätska: olika vätskor kräver olika mätmetoder. Flöde fasta material: Mätningen och övervakningen av fasta ämnen i industriella miljöer.  kontaktlös mätning i fritt fall och för pneumatiska transportsystem enkel integration med befintliga system. Hastighets- och dammätning. • Massflödesmätning • Flödesövervakning • Dammmätning • Mätning av partikelstorlek • Hastighetsmätning • Nivådetektering

Vätska: olika vätskor kräver olika mätmetoder.

Luft och gas: Mätning och vakter för luft och gaser.

Läs mer Läs mindre