FLÖDESMÄTARE

.

Flödesmätare – vätskor, luft och fasta material

Flödesmätare är avgörande för att hantera flöde av fast material, vätskor och luft i olika processer. Vi specialiserar oss på flödesmätare som passar för olika ändamål. När det gäller vätskor, kräver olika vätskor olika mätmetoder för att säkerställa noggrannhet och effektivitet. För fasta material fokuserar vi på flödesmätning och övervakning i industriella miljöer, inklusive Beröringsfri mätning i fritt fall och för pneumatiska transportsystem med enkel integration i befintliga system.

 • Massflödesmätning
 • Flödesövervakning
 • Dammmätning
 • Mätning av partikelstorlek
 • Hastighetsmätning
 • Nivådetektering

Våra flödesmätare erbjuder också möjlighet till hastighets- och dammätning för att möta olika behov. Dessutom tillhandahåller vi lösningar för mätning och övervakning av luft och gaser för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet i olika tillämpningar.

Flödesmätare – vätskor, luft och fasta material

Flödesmätare är avgörande för att hantera flöde av fast material, vätskor och luft i olika processer. Vi specialiserar oss på flödesmätare som passar för olika ändamål. När det gäller vätskor, kräver olika vätskor olika mätmetoder för att säkerställa noggrannhet och effektivitet. För fasta material fokuserar vi på flödesmätning och övervakning i industriella miljöer, inklusive Beröringsfri mätning i fritt fall och för pneumatiska transportsystem med enkel integration i befintliga system.

 • Massflödesmätning
 • Flödesövervakning
 • Dammmätning
 • Mätning av partikelstorlek
 • Hastighetsmätning
 • Nivådetektering

Våra flödesmätare erbjuder också möjlighet till hastighets- och dammätning för att möta olika behov. Dessutom tillhandahåller vi lösningar för mätning och övervakning av luft och gaser för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet i olika tillämpningar.

Läs mer Läs mindre