INDUKTIVA GIVARE

.

Induktiva sensorer Induktiva givare har transistoriserad oscillatorer vars effektförbrukning påverkas av den strategi för metaller och andra elektriskt ledande material såsom kol.

Tillämpningar: Dessa enheter kan användas som gränslägesbrytare och lägessensorer för övervakning och positionering i maskiner och anläggningar samt pulsgeneratorer för räknarsystem, avståndsmätningar, varvtalsreglering och många andra applikationer.

Induktiva sensorer Induktiva givare har transistoriserad oscillatorer vars effektförbrukning påverkas av den strategi för metaller och andra elektriskt ledande material såsom kol.

Tillämpningar: Dessa enheter kan användas som gränslägesbrytare och lägessensorer för övervakning och positionering i maskiner och anläggningar samt pulsgeneratorer för räknarsystem, avståndsmätningar, varvtalsreglering och många andra applikationer.

Läs mer Läs mindre