AVLADDNING

.

Inline Ionizer är ett effektivt sätt att neutralisera pellets, spån mm. när produkterna passerar i röret. Med Bi-Fas teknik ger det så effektiv neutralisering att joniseringen klarar den höga hastigheten som materialet passerar i. går att specialbeställa för ATEX-miljö.

Inline Ionizer är ett effektivt sätt att neutralisera pellets, spån mm. när produkterna passerar i röret. Med Bi-Fas teknik ger det så effektiv neutralisering att joniseringen klarar den höga hastigheten som materialet passerar i. går att specialbeställa för ATEX-miljö.

Läs mer Läs mindre