AVLADDNING AV STATISK ELEKTRICITET

.

Hur får man bort statisk elektricitet?

Att få bort statisk elektricitet kan vara besvärlig i många produktionsprocesser där icke-ledande material som plast, papper, trä och textil bearbetas. Speciellt under vintermånaderna när luftfuktigheten utomhus är låg och inne i luften är torr kan statisk orsaka många problem. I många processer som utskrift eller en beläggningsprocess måste statisk elimineras av säkerhets- och kvalitetsändamål. Avlägsnandet av statisk elektricitet kan vara av stor betydelse om produktionsprocesser fungerar med isolerade (icke-ledande) material. (Höga) statiska laddningar kan leda till produktionsproblem som: Begränsning av maskinens produktionshastighet Oönskad attraktion av damm och partiklar Oönskade elektriska stötar till produktionsanställda.

Hur får man bort statisk elektricitet?

Att få bort statisk elektricitet kan vara besvärlig i många produktionsprocesser där icke-ledande material som plast, papper, trä och textil bearbetas. Speciellt under vintermånaderna när luftfuktigheten utomhus är låg och inne i luften är torr kan statisk orsaka många problem. I många processer som utskrift eller en beläggningsprocess måste statisk elimineras av säkerhets- och kvalitetsändamål. Avlägsnandet av statisk elektricitet kan vara av stor betydelse om produktionsprocesser fungerar med isolerade (icke-ledande) material. (Höga) statiska laddningar kan leda till produktionsproblem som: Begränsning av maskinens produktionshastighet Oönskad attraktion av damm och partiklar Oönskade elektriska stötar till produktionsanställda.

Läs mer Läs mindre