AVLADDNING

.

Avladdning av Statisk elektricitet

Hur kan man undvika statisk elektricitet?

Avladdning av statisk elektricitet kan vara besvärlig i många produktionsprocesser där icke-ledande material som plast, papper, trä och textil bearbetas. Speciellt under vintermånaderna när luftfuktigheten utomhus är låg och inne i luften är torr kan statisk orsaka många problem. I många processer som utskrift eller en beläggningsprocess måste statisk elimineras av säkerhets- och kvalitetsändamål. Avlägsnandet av statisk elektricitet kan vara av stor betydelse om produktionsprocesser fungerar med isolerade (icke-ledande) material. (Höga) statiska laddningar kan leda till produktionsproblem som: Begränsning av maskinens produktionshastighet Oönskad attraktion av damm och partiklar Oönskade elektriska stötar till produktionsanställda.

Avladdning av Statisk elektricitet

Hur kan man undvika statisk elektricitet?

Avladdning av statisk elektricitet kan vara besvärlig i många produktionsprocesser där icke-ledande material som plast, papper, trä och textil bearbetas. Speciellt under vintermånaderna när luftfuktigheten utomhus är låg och inne i luften är torr kan statisk orsaka många problem. I många processer som utskrift eller en beläggningsprocess måste statisk elimineras av säkerhets- och kvalitetsändamål. Avlägsnandet av statisk elektricitet kan vara av stor betydelse om produktionsprocesser fungerar med isolerade (icke-ledande) material. (Höga) statiska laddningar kan leda till produktionsproblem som: Begränsning av maskinens produktionshastighet Oönskad attraktion av damm och partiklar Oönskade elektriska stötar till produktionsanställda.

Läs mer Läs mindre