FLOTTÖRER

.

Flottörer standard och kundanpassade.

Flottörer standard och kundanpassade. Vanliga nivåvippor.

Rördelen innehåller ett eller flera magnetavkännande element. Flottören som rör sig längs rördelen innehåller en ringmagnet och indikerar på så sätt det magnetiska elementet när de är på samma nivå. Flottörerna är moduluppbyggda med möjligt att kombinera olika rör material, processanslutningar och flottörer enligt önskemål. Upp till 4 sätt punkter. Rakt men även böjd design för sidomontering. Olika anslutningsmöjligheter. Olika flottörer. Olika rör material. Växlande funktion: N.O./N.C./C.O.

Flottörer standard och kundanpassade.

Flottörer standard och kundanpassade. Vanliga nivåvippor.

Rördelen innehåller ett eller flera magnetavkännande element. Flottören som rör sig längs rördelen innehåller en ringmagnet och indikerar på så sätt det magnetiska elementet när de är på samma nivå. Flottörerna är moduluppbyggda med möjligt att kombinera olika rör material, processanslutningar och flottörer enligt önskemål. Upp till 4 sätt punkter. Rakt men även böjd design för sidomontering. Olika anslutningsmöjligheter. Olika flottörer. Olika rör material. Växlande funktion: N.O./N.C./C.O.

Läs mer Läs mindre