ANALYS

.

Analys av luft och gaser Vi mäter Luftfuktighet, Luft-temperatur, Syre, Ozon, Etylen, Metan, Klor, Kolmonoxid. Skyddade i kapslingar med IP65. Kommunikationsmöjligheter via Modbus.

Analys av luft och gaser Vi mäter Luftfuktighet, Luft-temperatur, Syre, Ozon, Etylen, Metan, Klor, Kolmonoxid. Skyddade i kapslingar med IP65. Kommunikationsmöjligheter via Modbus.

Läs mer Läs mindre