TRYCKGIVARE

.

Hydrostatisk nivåmätare

Tryckgivare kan sänkas mer ovanifrån hängandes i kabel innehållande kapillär rör eller gängas in från sidan eller botten. För nivåmätning av borrhål, vattenbrunnar , sumpar eller  för icke-aggressiva vätskor i trycklösa behållare. Ström (4 … 20 mA) utgång.

Hydrostatisk nivåmätare

Tryckgivare kan sänkas mer ovanifrån hängandes i kabel innehållande kapillär rör eller gängas in från sidan eller botten. För nivåmätning av borrhål, vattenbrunnar , sumpar eller  för icke-aggressiva vätskor i trycklösa behållare. Ström (4 … 20 mA) utgång.

Läs mer Läs mindre