Gas analys

.

Gas Analys Vi håller koll på  Ammoniak, Acetylen, Butan, Koldioxid, Kolmonoxid, Klor, Etanol, Eten, Etylenoxid, Halokarboner, Väte, Vätesulfid, Metan, Kväveoxid, Kvävedioxid, Lustgas, Syre, Ozon, Propan, Svaveldioxid ,Svavelhexafluorid och Flyktig organisk förening  i skyddade i kapslingar med IP65. Det finns även kommunikationsmöjligheter via Modbus.

Gas Analys Vi håller koll på  Ammoniak, Acetylen, Butan, Koldioxid, Kolmonoxid, Klor, Etanol, Eten, Etylenoxid, Halokarboner, Väte, Vätesulfid, Metan, Kväveoxid, Kvävedioxid, Lustgas, Syre, Ozon, Propan, Svaveldioxid ,Svavelhexafluorid och Flyktig organisk förening  i skyddade i kapslingar med IP65. Det finns även kommunikationsmöjligheter via Modbus.

Läs mer Läs mindre