IDENTIFIKATION

.

Identifikation & Vision

Streckkodsläsare: Med våra streckkodsläsare kan du läsa både vanliga streckkoder och datamatrix-koder (2-D koder). Både med stationär och handhållen läsare.

Smartkamera: LSIS 400i smartakameror för industriell bildbehandling kan integreras snabbt och till låg kostnad. De används i kvalitetssäkring, objektdetektering och positionsbestämning, för identifiering och för produktionsprocessövervakning. Med sitt sofistikerade utbud av funktioner kan LSIS 400i-kameror också på ett tillförlitligt sätt hantera komplexa uppgifter. Vi kan du läsa både vanlig och 2-d streckkoder. Dessutom finns program för ytinspektion samt mätning. Kameran har IP 65 i kapslingsklass och motorstyrd fokus. Kameran har dessutom 8 st. programmerbara I/O:s samt WEB-baserad mjukvara och FTP-Client.

Profilskanner:  LPS 36 profilkamera används överallt där höjdprofiler måste bestämmas för rörliga eller statiska objekt. En extra kodareport stöder genereringen av kalibrerade 3D-data. Detta öppnar många applikationsmöjligheter, såsom robotvägledning samt kontur / volymmätningar.

RFID behöver ingen direkt ”visuell kontakt” mellan Read-Write-enheten och transpondern. Information från transpondern mottas med hjälp av elektromagnetiska vågor. Som ett resultat kan dessa system användas praktiskt och tillförlitligt även under de mest ogynnsamma förhållandena. Vi har komplett RFID-program för både Stationära och handhållna läsare.

Identifikation & Vision

Streckkodsläsare: Med våra streckkodsläsare kan du läsa både vanliga streckkoder och datamatrix-koder (2-D koder). Både med stationär och handhållen läsare.

Smartkamera: LSIS 400i smartakameror för industriell bildbehandling kan integreras snabbt och till låg kostnad. De används i kvalitetssäkring, objektdetektering och positionsbestämning, för identifiering och för produktionsprocessövervakning. Med sitt sofistikerade utbud av funktioner kan LSIS 400i-kameror också på ett tillförlitligt sätt hantera komplexa uppgifter. Vi kan du läsa både vanlig och 2-d streckkoder. Dessutom finns program för ytinspektion samt mätning. Kameran har IP 65 i kapslingsklass och motorstyrd fokus. Kameran har dessutom 8 st. programmerbara I/O:s samt WEB-baserad mjukvara och FTP-Client.

Profilskanner:  LPS 36 profilkamera används överallt där höjdprofiler måste bestämmas för rörliga eller statiska objekt. En extra kodareport stöder genereringen av kalibrerade 3D-data. Detta öppnar många applikationsmöjligheter, såsom robotvägledning samt kontur / volymmätningar.

RFID behöver ingen direkt ”visuell kontakt” mellan Read-Write-enheten och transpondern. Information från transpondern mottas med hjälp av elektromagnetiska vågor. Som ett resultat kan dessa system användas praktiskt och tillförlitligt även under de mest ogynnsamma förhållandena. Vi har komplett RFID-program för både Stationära och handhållna läsare.

Läs mer Läs mindre