KAPACITIVA GIVARE

.
product video
Materialuppbyggnad

Var fungerar en kapacitiv givare?

Kapacitiva givare för både för flytande och fasta material. En kapacitiv givare ger ut i en digital signal PNP,NPN eller relä.

I flytande medier används helisolerade stavar med längder på upp till 4 meter. Därefter använder man helisolerade vajrar av praktiska skäl. Känslighet mot skumbildning beror helt på vätskans ledningsförmåga som kallas förkortat, DK-värde (Dielektricitets Konstant) samt skummets täthet och storlek av skumbildning. Vatten har ett DK-värde motsvarande 80 som jämförelse till olika mediers unika värden..

I fasta material används oftast delisolerade stavar på upp till 4 meter, därefter används vajer upp till 40 meter.

Kapacitiva givare använder en mätmetod som är beroende av materialets ledningsförmåga DK-värde. Man måste därför trimma in givarens grundkapacitans när den är monterad. Det är möjligt att mäta material ner mot DK 1,2. Plastgranulat har ett värde på cirka DK=2,5.

Det finns listor som klargör olika mediers DK värden, Ring oss för konsultation.

Var fungerar en kapacitiv givare?

Kapacitiva givare för både för flytande och fasta material. En kapacitiv givare ger ut i en digital signal PNP,NPN eller relä.

I flytande medier används helisolerade stavar med längder på upp till 4 meter. Därefter använder man helisolerade vajrar av praktiska skäl. Känslighet mot skumbildning beror helt på vätskans ledningsförmåga som kallas förkortat, DK-värde (Dielektricitets Konstant) samt skummets täthet och storlek av skumbildning. Vatten har ett DK-värde motsvarande 80 som jämförelse till olika mediers unika värden..

I fasta material används oftast delisolerade stavar på upp till 4 meter, därefter används vajer upp till 40 meter.

Kapacitiva givare använder en mätmetod som är beroende av materialets ledningsförmåga DK-värde. Man måste därför trimma in givarens grundkapacitans när den är monterad. Det är möjligt att mäta material ner mot DK 1,2. Plastgranulat har ett värde på cirka DK=2,5.

Det finns listor som klargör olika mediers DK värden, Ring oss för konsultation.

Läs mer Läs mindre