FLÖDESVAKT FÖR TORRA MEDIER

.

FLÖDESVAKT FÖR TORRA MEDIER

ENKEL ÖVERVAKNING MED FLÖDESVAKT FÖR TORRA MEDIER INOM PROCESS MED DYNAguard- SERIEN

Undvik stopp i transportsystem för pulver, granulat, pellets och andra fasta ämnen kan upptäckts tidigt. och allvarliga efterföljande skador kan undvikas.

Med de olika flödesvakterna för torra medier inom DYNAguard-serien finns det en lösning för nästan varje uppgift när övervakning av transportprocesser för bulkmaterial behövs.

På grund av den beröringsfria mätningen med de flödesvakterna för torra medier förblir transportprocesser ostörda. Med hjälp av olika mät principer. Kan bästa möjliga val för den individuella applikationen göras. Från massflöden på flera t/h till de lägsta koncentrationerna på 0,1 mg/m3, damm eller något bulkmaterial detekteras tillförlitligt. Anpassningen av enheterna till processen och inställningen av tröskelvärdena är gjorda med de självförklarande styrelementen i IP67 elektronikhöljet.

Användningsområden:

 • Blockeringslarm
 • Filterövervakning
 • Överbryggning
 • Flödesövervakning av tillsatser
 • Larm för tom behållare
 • Läckageövervakning
 • Sil-/skärmövervakning
 • Bräddavloppslarm

Vi erbjuder också gärna skräddarsydda versioner och individuella lösningar.

FLÖDESVAKT FÖR TORRA MEDIER

ENKEL ÖVERVAKNING MED FLÖDESVAKT FÖR TORRA MEDIER INOM PROCESS MED DYNAguard- SERIEN

Undvik stopp i transportsystem för pulver, granulat, pellets och andra fasta ämnen kan upptäckts tidigt. och allvarliga efterföljande skador kan undvikas.

Med de olika flödesvakterna för torra medier inom DYNAguard-serien finns det en lösning för nästan varje uppgift när övervakning av transportprocesser för bulkmaterial behövs.

På grund av den beröringsfria mätningen med de flödesvakterna för torra medier förblir transportprocesser ostörda. Med hjälp av olika mät principer. Kan bästa möjliga val för den individuella applikationen göras. Från massflöden på flera t/h till de lägsta koncentrationerna på 0,1 mg/m3, damm eller något bulkmaterial detekteras tillförlitligt. Anpassningen av enheterna till processen och inställningen av tröskelvärdena är gjorda med de självförklarande styrelementen i IP67 elektronikhöljet.

Användningsområden:

 • Blockeringslarm
 • Filterövervakning
 • Överbryggning
 • Flödesövervakning av tillsatser
 • Larm för tom behållare
 • Läckageövervakning
 • Sil-/skärmövervakning
 • Bräddavloppslarm

Vi erbjuder också gärna skräddarsydda versioner och individuella lösningar.

Läs mer Läs mindre