OPERATÖRSPANELER

.

Operatörspaneler

Gränssnittet mellan människan och maskinen, de kan ha enkla knappar för hantera styrning eller grafisk vy som visar produktionsstatus. Oftast är en PLC eller flera PLC kopplad till samma operatörspanelen. Operatörspanelen har mängder med olika drivrutiner som gör att PLC:n och operatörspanel kan förstå varandra.

Operatörspaneler

Gränssnittet mellan människan och maskinen, de kan ha enkla knappar för hantera styrning eller grafisk vy som visar produktionsstatus. Oftast är en PLC eller flera PLC kopplad till samma operatörspanelen. Operatörspanelen har mängder med olika drivrutiner som gör att PLC:n och operatörspanel kan förstå varandra.

Läs mer Läs mindre