FLÖDE FAST MATERIAL

.

Flöde fasta material

För finkorniga flöde fasta material som kan transporteras i rör trycksatt eller fritt fallande.

Flödesmätning av fasta material Kontinuerlig flödesmätning av fasta ämnen kontaktlös mätning. Vid fritt fall och för pneumatiska transportsystem enkel integration med befintliga system. DYNAmas flödesmätare används för kontinuerlig flödesmätning av alla typer av bulkmaterial genom att tillämpa den kapacitiva mätprincipen. Exakt onlineflödesmätning i fritt fall, såväl som för pneumatiska transportsystem. När det gäller flöde fast material så är produktkoncentration och transporthastighet viktig att mäts samtidigt och oberoende och används sedan för att beräkna massflödet. Därmed är mätsystemet oberoende av fluktuerande transporthastigheter. Enheten, tillgänglig i olika nominella diametrar, är lätt att kalibrera och dess reducerade dimensioner möjliggör problemfri integration i befintliga system. I huvudsak är DYNAmas kontaktlösa mätning fri från slitage. DYNAmas flödesmätare har designats för att hantera alla bulkmaterialflöden, redan från små volymer. Följaktligen visar sig anordningen vara lämplig för många olika tillämpningar. Konfiguration och mätvärden visas via kommunikationsenheten DYNAcon, som även tillhandahåller olika PLC-gränssnitt.

Ring oss. Vi kan ge värdefulla råd om fast materialflödesmätning.

Flöde fasta material

För finkorniga flöde fasta material som kan transporteras i rör trycksatt eller fritt fallande.

Flödesmätning av fasta material Kontinuerlig flödesmätning av fasta ämnen kontaktlös mätning. Vid fritt fall och för pneumatiska transportsystem enkel integration med befintliga system. DYNAmas flödesmätare används för kontinuerlig flödesmätning av alla typer av bulkmaterial genom att tillämpa den kapacitiva mätprincipen. Exakt onlineflödesmätning i fritt fall, såväl som för pneumatiska transportsystem. När det gäller flöde fast material så är produktkoncentration och transporthastighet viktig att mäts samtidigt och oberoende och används sedan för att beräkna massflödet. Därmed är mätsystemet oberoende av fluktuerande transporthastigheter. Enheten, tillgänglig i olika nominella diametrar, är lätt att kalibrera och dess reducerade dimensioner möjliggör problemfri integration i befintliga system. I huvudsak är DYNAmas kontaktlösa mätning fri från slitage. DYNAmas flödesmätare har designats för att hantera alla bulkmaterialflöden, redan från små volymer. Följaktligen visar sig anordningen vara lämplig för många olika tillämpningar. Konfiguration och mätvärden visas via kommunikationsenheten DYNAcon, som även tillhandahåller olika PLC-gränssnitt.

Ring oss. Vi kan ge värdefulla råd om fast materialflödesmätning.

Läs mer Läs mindre