RENRUM

.

Hur uppstår statisk elektricitet? Statisk elektricitet kan bara bildas på ytor av icke-ledande material. I första hand uppkommer Statisk Elektricitet av Friktion, Tryck- & Temperaturförändringar. I samband med låg luftfuktighet accelererar laddningarna extremt. Vanligen sker själva laddningen när två olika material separeras som har attraktion av olika polaritet. Man får en ojämn fördelning av positiva och negativa Joner, då dessa inte kan ledas. Det innebär att det ena materialet får ett överflöd av positiva Joner och det andra materialet med negativa Joner och Statisk Elektricitet är ett faktum.

Vid sidan ser du enTribo-Elektrisk tabell för dom vanligaste förekommande materialen i Industri-produktion. Uppstår separation av ytterligheterna av materialen i tabellen, får du en maximal laddning.

Hur får man bort statisk elektricitet? Genom Jordning ackumuleras inte statiska laddningar (lagras och ökar). Man har dock kvar problemet då produkten är av ett icke-ledande material. Det innebär att positiva och negativa joner flyter fritt på ytan. Genom att aktivt producera en hög frekvens av både Positiva och Negativa Joner som man transporterar ut (via spetsar som ger energi) över den laddade ytan, kompenseras obalansen upp och ytan blir i neutral. M.a.o. försvinner laddningen. Den isolerande ytan som behöver kompenseringen har alltid konkurrens med det ledande material som finns i produktionsutrustningen (maskinstativ, stag etc.). Det är viktigt att det alltid är ett längre avstånd till dessa ledande material, som ofta finns i anslutning till det laddade materialet. Man kan tillsätta turbulensfri luft för att styra Jonerna till det laddade materialet om det krävs i applikationen.

Hur uppstår statisk elektricitet? Statisk elektricitet kan bara bildas på ytor av icke-ledande material. I första hand uppkommer Statisk Elektricitet av Friktion, Tryck- & Temperaturförändringar. I samband med låg luftfuktighet accelererar laddningarna extremt. Vanligen sker själva laddningen när två olika material separeras som har attraktion av olika polaritet. Man får en ojämn fördelning av positiva och negativa Joner, då dessa inte kan ledas. Det innebär att det ena materialet får ett överflöd av positiva Joner och det andra materialet med negativa Joner och Statisk Elektricitet är ett faktum.

Vid sidan ser du enTribo-Elektrisk tabell för dom vanligaste förekommande materialen i Industri-produktion. Uppstår separation av ytterligheterna av materialen i tabellen, får du en maximal laddning.

Hur får man bort statisk elektricitet? Genom Jordning ackumuleras inte statiska laddningar (lagras och ökar). Man har dock kvar problemet då produkten är av ett icke-ledande material. Det innebär att positiva och negativa joner flyter fritt på ytan. Genom att aktivt producera en hög frekvens av både Positiva och Negativa Joner som man transporterar ut (via spetsar som ger energi) över den laddade ytan, kompenseras obalansen upp och ytan blir i neutral. M.a.o. försvinner laddningen. Den isolerande ytan som behöver kompenseringen har alltid konkurrens med det ledande material som finns i produktionsutrustningen (maskinstativ, stag etc.). Det är viktigt att det alltid är ett längre avstånd till dessa ledande material, som ofta finns i anslutning till det laddade materialet. Man kan tillsätta turbulensfri luft för att styra Jonerna till det laddade materialet om det krävs i applikationen.

Läs mer Läs mindre