STATISK ELEKTRICITET

.

SIMCO

Simco som är marknadsledare på att eliminera uppladdningar som uppstår av statisk elektricitet i produktioner. Man tar bort laddningar genom aktiva avjoniseringsstavar och spänningsenheter som neutraliserar uppladdningar.

Vad är Statisk elektricitet ?

Det kan bara bildas på ytor av icke-ledande material. I första hand uppkommer den genom friktion, tryck- & temperaturförändringar i samband med torr luft. Då laddningarna accelererar extremt snabbt. Vanligen sker själva laddningen när två olika material separeras som har attraktion av olika polaritet.  Man får en ojämn fördelning av positiva och negativa joner,  då dessa inte kan avledas. Det innebär att det ena materialet får ett överskott av positiva joner och det andra materialet ett överskott på negativa joner och statisk elektricitet är ett faktum.

Hur får man bort statisk elektricitet?

Man kan eliminera på ett effektivt sätt med rätt utrustning. Med avjoniseringsstavar som har frånskilda spetsar från jord överförs en AC högspänning kapacitiv över till avjoniseringsspetsarna som då är helt ”schockless” vilket betyder att man inte kan känna av högspänningen på spetsarna med händerna. Vilket i sin tur innebär att man inte har besvär av beröring av dessa stavar. Den högfrekventa spänningsenheten använder växelström AC och för över både negativa och positiva joner i rätt mängd för att neutralisera uppkommen uppladdning. Enheterna har även liten påverkan av ozon och ligger långt under de gränsvärden som finns till för att skapa en god arbetsmiljö.

Kan man mäta den statiska elektriciteten?

Ja, vi har både handburna instrument för detta samt mätstavar som kan placeras ”In line” direkt i produktionen. Då kan man även styra mängden av avjoniseringsbehov för en optimal neutralisering av statiskt uppladdade produkter. Dessutom kan man logga uppladdningarna som kan vara både positiva som negativa för att kunna gå tillbaka i produktions skeendet och se hur processförloppet var vid en viss tidpunkt då man var klar med produkten och dra slutsatser om den påverkats av yttre faktorer.

SIMCO

Simco som är marknadsledare på att eliminera uppladdningar som uppstår av statisk elektricitet i produktioner. Man tar bort laddningar genom aktiva avjoniseringsstavar och spänningsenheter som neutraliserar uppladdningar.

Vad är Statisk elektricitet ?

Det kan bara bildas på ytor av icke-ledande material. I första hand uppkommer den genom friktion, tryck- & temperaturförändringar i samband med torr luft. Då laddningarna accelererar extremt snabbt. Vanligen sker själva laddningen när två olika material separeras som har attraktion av olika polaritet.  Man får en ojämn fördelning av positiva och negativa joner,  då dessa inte kan avledas. Det innebär att det ena materialet får ett överskott av positiva joner och det andra materialet ett överskott på negativa joner och statisk elektricitet är ett faktum.

Hur får man bort statisk elektricitet?

Man kan eliminera på ett effektivt sätt med rätt utrustning. Med avjoniseringsstavar som har frånskilda spetsar från jord överförs en AC högspänning kapacitiv över till avjoniseringsspetsarna som då är helt ”schockless” vilket betyder att man inte kan känna av högspänningen på spetsarna med händerna. Vilket i sin tur innebär att man inte har besvär av beröring av dessa stavar. Den högfrekventa spänningsenheten använder växelström AC och för över både negativa och positiva joner i rätt mängd för att neutralisera uppkommen uppladdning. Enheterna har även liten påverkan av ozon och ligger långt under de gränsvärden som finns till för att skapa en god arbetsmiljö.

Kan man mäta den statiska elektriciteten?

Ja, vi har både handburna instrument för detta samt mätstavar som kan placeras ”In line” direkt i produktionen. Då kan man även styra mängden av avjoniseringsbehov för en optimal neutralisering av statiskt uppladdade produkter. Dessutom kan man logga uppladdningarna som kan vara både positiva som negativa för att kunna gå tillbaka i produktions skeendet och se hur processförloppet var vid en viss tidpunkt då man var klar med produkten och dra slutsatser om den påverkats av yttre faktorer.

Läs mer Läs mindre