STATISK ELEKTRICITET

.

SensorGruppen är marknadsledande på att eliminera uppladdningar av statisk elektricitet i produktionen. Man tar bort laddningar genom aktiv teknik där man producerar Joner och kompenserar alla ytor för att få bort statiska laddningar.

Vad är Statisk elektricitet ?

Statisk elektricitet kan bara bildas på ytor av icke-ledande material. I första hand uppkommer den genom friktion, tryck- & temperaturförändringar i samband med torr luft, då laddningarna accelererar extremt snabbt. Vanligen sker Statisk elektricitet när två olika material separeras som har attraktion av olika polaritet.  Man får en ojämn fördelning av positiva och negativa joner,  då dessa inte kan avledas. Det innebär att det ena materialet får ett överskott av positiva joner och det andra materialet ett överskott på negativa joner är ett faktum.

SensorGruppen är marknadsledande på att eliminera uppladdningar av statisk elektricitet i produktionen. Man tar bort laddningar genom aktiv teknik där man producerar Joner och kompenserar alla ytor för att få bort statiska laddningar.

Vad är Statisk elektricitet ?

Statisk elektricitet kan bara bildas på ytor av icke-ledande material. I första hand uppkommer den genom friktion, tryck- & temperaturförändringar i samband med torr luft, då laddningarna accelererar extremt snabbt. Vanligen sker Statisk elektricitet när två olika material separeras som har attraktion av olika polaritet.  Man får en ojämn fördelning av positiva och negativa joner,  då dessa inte kan avledas. Det innebär att det ena materialet får ett överskott av positiva joner och det andra materialet ett överskott på negativa joner är ett faktum.

Läs mer Läs mindre