KAPACITIV NIVÅMÄTNING

.

Kapacitiv Nivåmätning

Kapacitiv Nivåmätning kan användas både på flytande och fast material. Mätvärdet ges ut i en Analog signal.

I Flytande medier används Helisolerade stavar på upp till 4 meter, därefter använder man helisolerade vajrar av praktiska skäl. Känslighet mot skumbildning beror helt på vätskans ledningsförmåga DK värde (Dielektricitets Konstant) och täthet/storlek på skumbildningen. Vatten har ca DK=80.

I Fasta material används oftast Delisolerade stavar på upp till 4 meter, därefter används Vajer upp till 40 meter.

Den kapacitiva mätmetoden är beroende av materialets ledningsförmåga DK värde (Dielektricitets Konstant). Man måste därför trimma in givarens grundkapacitans när den är monterad. Vi kan mäta nivån i material ner mot DK 2,5. Plastgranulat kan ha värden ner mot DK=2,5.

Materialets DK-Värde

Olika material har olika ledningsförmågor. Detta kallas Dielektrisk konstant förkortat DK-Värde. Det finns tabeller som beskriver en del materials olika ledningsförmågor (DK-värde) Se tabell nedan:

Kapacitiv Nivåmätning

Kapacitiv Nivåmätning kan användas både på flytande och fast material. Mätvärdet ges ut i en Analog signal.

I Flytande medier används Helisolerade stavar på upp till 4 meter, därefter använder man helisolerade vajrar av praktiska skäl. Känslighet mot skumbildning beror helt på vätskans ledningsförmåga DK värde (Dielektricitets Konstant) och täthet/storlek på skumbildningen. Vatten har ca DK=80.

I Fasta material används oftast Delisolerade stavar på upp till 4 meter, därefter används Vajer upp till 40 meter.

Den kapacitiva mätmetoden är beroende av materialets ledningsförmåga DK värde (Dielektricitets Konstant). Man måste därför trimma in givarens grundkapacitans när den är monterad. Vi kan mäta nivån i material ner mot DK 2,5. Plastgranulat kan ha värden ner mot DK=2,5.

Materialets DK-Värde

Olika material har olika ledningsförmågor. Detta kallas Dielektrisk konstant förkortat DK-Värde. Det finns tabeller som beskriver en del materials olika ledningsförmågor (DK-värde) Se tabell nedan:

Läs mer Läs mindre