ULTRALJUDSVAKTER

.

ULTRALJUDSVAKT

Ultraljudsvakter med en modulerad ultraljudspuls. Sändaren sänder ut ett antal ljudvågor, ställer om sig till hatt varav en avlyssnande högtalare.

Denna tid det tar kallas ”död zon” ett område närmast givaren då den inte hinner med att registrera mottagna ljudpulser eftersom sändarens membran måste hinna stanna för att kunna lyssna.

Ultraljuden har olika räckvidd vilket innebär att den sänder ut ljuvågor med högre energi. Det gör att givaren tar längre tid på sig att stanna membranet. Resultatet blir en längre ”dödzon”.

Välj därför rätt ultraljud för din applikation, men ta hänsyn till om damm bildning uppstår. Ibland måste man använda ett ultraljud som har dubbla arbetsområdet för att ha tillräckligt med energi att nå igenom damm ner till botten och reflektera ljudvåg tillbaka.

Tänk på att ljud transporteras genom luften med olika hastighet beroende på temperatur. Temperaturgivaren bör därför ha en inbyggd temperaturgivare som kompenserar för detta då olika värmenivåer bildar värmespeglingar och får en osäker mätning.

Hör med oss så berättar vi mer och ger er bästa råd vid val av givare.

ULTRALJUDSVAKT

Ultraljudsvakter med en modulerad ultraljudspuls. Sändaren sänder ut ett antal ljudvågor, ställer om sig till hatt varav en avlyssnande högtalare.

Denna tid det tar kallas ”död zon” ett område närmast givaren då den inte hinner med att registrera mottagna ljudpulser eftersom sändarens membran måste hinna stanna för att kunna lyssna.

Ultraljuden har olika räckvidd vilket innebär att den sänder ut ljuvågor med högre energi. Det gör att givaren tar längre tid på sig att stanna membranet. Resultatet blir en längre ”dödzon”.

Välj därför rätt ultraljud för din applikation, men ta hänsyn till om damm bildning uppstår. Ibland måste man använda ett ultraljud som har dubbla arbetsområdet för att ha tillräckligt med energi att nå igenom damm ner till botten och reflektera ljudvåg tillbaka.

Tänk på att ljud transporteras genom luften med olika hastighet beroende på temperatur. Temperaturgivaren bör därför ha en inbyggd temperaturgivare som kompenserar för detta då olika värmenivåer bildar värmespeglingar och får en osäker mätning.

Hör med oss så berättar vi mer och ger er bästa råd vid val av givare.

Läs mer Läs mindre