banner image

plc

”ALLT I ETT” PLC med inbyggd HMI.

PLC- styrningar med både monokroma textdisplayer till stora 15″:s pekskärmar i färg.

De finns med en mängd olika standard in och utgångs kombinationer där de flesta är expanderbara med externa in och utgångs moduler.

Expansionsenheter. Kommunikationsmoduler.

PLC – Kompakt. Distribuerade I/O enheter

Läs mer Läs mindre

Styrprogrammet som är inkluderad i enheten ger dig den bästa användarupplevelsen på marknaden, det tillkommer inga uppdateringskostnader eller licenser för att använda styrprogrammet. UniLogic Studio är en inovativ programvara som minskar programmeringstid ned till 50%, genom att låta programmeraren återanvända skriven kod. Programmeraren kan bygga ett bibliotek med användardefinierade funktionsblock och HMI skärmar som sedan kan importeras till nya projekt. Programvarans konfigurationsguider gör att du sparar tid på definitioner av in och ut gångar. Dra och släpp, automatiskt linje skapande och återanvändnings alternativ sparar värdefull programmeringstid.
En annan fördel är den nya UniApps-funktionen. UniApps är ett växande bibliotek av hjälpverktyg för PLC:n. UniApps kan nå dina data, redigera den, övervaka, felsöka och iordningsställa ditt system. Enheterna kan även nås på distans via PC, pekplattor och smartphones, via VNC klient.

De flesta enheterna har stöd för RS485, CANopen, Unican, MODBUS (seriell och Ethernet), och kan också anpassas till tredje-parts protokoll. USB och seriella portar stöder externa enheter som modem, skrivare, streckkodsläsare etc. Det finns inbyggd högtalare och standard-kontakt för att spela upp MP3-filer.
Som alltid, ger Unitronics  all teknisk support gratis.