ULTRALJUDSGIVARE

.

Ultraljudssensor

En ultraljudsgivare som kan känna av och mäta avståndet till ett föremål genom att skicka högfrekventa ljudvågor. och sedan lyssna på hur lång tid det tar för ljudvågen att studsa tillbaka till sensorn igen. Ultraljudsgivaren har till skillnad från ett optiskt system  inga problem med bland annat objektets färg.  Det går därför mycket bra att detektera produkter som är allt från helt transparenta till extremt mörka, har reflekterande ytor eller föremål i dammiga, ångformiga eller fuktiga miljöer.

Ultraljudssensorer finns för olika långa känselavstånd

Ultraljudsgivare som är väldigt smalstråliga eller ultraljudsensorer som är bredstrålande. Finns även i modeller som är mycket smalstrålande i ena axel-ledet och bredstrålande i det andra axel-ledet.

Ultraljudssensor

En ultraljudsgivare som kan känna av och mäta avståndet till ett föremål genom att skicka högfrekventa ljudvågor. och sedan lyssna på hur lång tid det tar för ljudvågen att studsa tillbaka till sensorn igen. Ultraljudsgivaren har till skillnad från ett optiskt system  inga problem med bland annat objektets färg.  Det går därför mycket bra att detektera produkter som är allt från helt transparenta till extremt mörka, har reflekterande ytor eller föremål i dammiga, ångformiga eller fuktiga miljöer.

Ultraljudssensorer finns för olika långa känselavstånd

Ultraljudsgivare som är väldigt smalstråliga eller ultraljudsensorer som är bredstrålande. Finns även i modeller som är mycket smalstrålande i ena axel-ledet och bredstrålande i det andra axel-ledet.

Läs mer Läs mindre