ULTRALJUDSGIVARE

.

Ultraljudsgivare

En enheter som kan känna av och mäta avståndet till ett föremål genom att skicka högfrekventa ljudvågor. och sedan lyssna på hur lång tid det tar för ljudvågen att studsa tillbaka till sensorn igen. Ultraljudsgivaren har till skillnad från ett optiskt system  inga problem med bland annat objektets färg.  Det går därför mycket bra att detektera produkter som är allt från helt transparenta till extremt mörka, har reflekterande ytor eller föremål i dammiga, ångformiga eller fuktiga miljöer.

Ultraljudsgivarna finns för olika långa känselavstånd

Ultraljud som är väldigt smalstråliga eller ultraljud som är bredstrålande. Finns även i modeller som är mycket smalstrålande i ena axel-ledet och bredstrålande i det andra axel-ledet.

Cylindriska ultraljudsgivare

Finns  både som enklare enheter i plasthus samt i enheter med metallkapsling.  Båda modellerna finns för att känna av eller mäta avstånd.

Kubiska ultraljudsgivare

Finns  även de som enheter i enklare plasthus eller enheter i metallhus.

Ultraljudsgivare

En enheter som kan känna av och mäta avståndet till ett föremål genom att skicka högfrekventa ljudvågor. och sedan lyssna på hur lång tid det tar för ljudvågen att studsa tillbaka till sensorn igen. Ultraljudsgivaren har till skillnad från ett optiskt system  inga problem med bland annat objektets färg.  Det går därför mycket bra att detektera produkter som är allt från helt transparenta till extremt mörka, har reflekterande ytor eller föremål i dammiga, ångformiga eller fuktiga miljöer.

Ultraljudsgivarna finns för olika långa känselavstånd

Ultraljud som är väldigt smalstråliga eller ultraljud som är bredstrålande. Finns även i modeller som är mycket smalstrålande i ena axel-ledet och bredstrålande i det andra axel-ledet.

Cylindriska ultraljudsgivare

Finns  både som enklare enheter i plasthus samt i enheter med metallkapsling.  Båda modellerna finns för att känna av eller mäta avstånd.

Kubiska ultraljudsgivare

Finns  även de som enheter i enklare plasthus eller enheter i metallhus.

Läs mer Läs mindre