YT-RENGÖRING

.

Yt-rengöring

En ren yta på produkten som du producerar är ofta nödvändigt för att göra produkten lämplig för din kunds tillämpning. Klyvning, plåtning, påstillverkning, formsprutning och annat produktionsprocesser av papper, film och plastmaterial skapar eller dra till sig partiklar som förorenar produkten. Transporterar produkten genom produktionsprocessen orsakar kontakt och separation av produkten med den genererande maskindelen statisk elektricitet som resulterar i en elektrostatisk vidhäftningsbindning föroreningar till ytan. Ju snabbare du försöker använda mer komplicerade blir de ovan beskrivna problemen. Förorenade ytor orsakar tryckfel, beläggningslikformighet, laminering, etc. resulterar i kvalitetsproblem, kostsamma avslag och slutligen missnöje.

Yt-rengöring

En ren yta på produkten som du producerar är ofta nödvändigt för att göra produkten lämplig för din kunds tillämpning. Klyvning, plåtning, påstillverkning, formsprutning och annat produktionsprocesser av papper, film och plastmaterial skapar eller dra till sig partiklar som förorenar produkten. Transporterar produkten genom produktionsprocessen orsakar kontakt och separation av produkten med den genererande maskindelen statisk elektricitet som resulterar i en elektrostatisk vidhäftningsbindning föroreningar till ytan. Ju snabbare du försöker använda mer komplicerade blir de ovan beskrivna problemen. Förorenade ytor orsakar tryckfel, beläggningslikformighet, laminering, etc. resulterar i kvalitetsproblem, kostsamma avslag och slutligen missnöje.

Läs mer Läs mindre