Sensorgruppen erbjuder produkter och tjänster inom sensor, plc, nivå & statisk elektricitet

CN7000 – Kapacitiv frekvensskiftsgivare

23sep

Frekvensskiftsensor

Kapacitivgivare

Med omvänd frekvensskiftteknik

Capanivo ® 7000 är anpassad för flytande medier, pasta, skum, slurry samt lämpar sig utmärkt att känna av vidhäftande material.

Den Kapacitiva Nivåvakten kan användas för att på ett säkert sätt detektera material som har påbakande egenskaper så som olja, sirap, ketchup, lim och en mängd andra medier.

Aktiv skärm

Den aktiva skärmen och avkänning endast i spetsen. vilket medför  att påbakning av material ignoreras.

Frekvensskiftsensor

Sensorn detekterar frekvensförändringen i första hand inte kapacitansförändringen.

Sensorn kan känna av alla kapacitansförändringar på material som har en överstigande dielektrisk konstant på 1,5.

Genom att känna av förändringen i kapacitans och en förändring i den oscillerande frekvensen bestäms rätt materialnärvaro.

Livsmedelsgodkänd koppling och 150°C CIP

Tål frätande produkter och finns för applikationer som kräver Atex Zon0.

En snabbt reagerande givare <1s.

Känner skillnad på olika medier och skumbildning.

Tvåtråds 4-20 mA-, Relä-, transistor- utgång samt I/O-Link.

Monteras i olika behållare s som metall-, plast-, betong- o glastankar.

Vi erbjuder 5 års garanti.