SKÅPKYLNING

SKÅPKYLNING

Luftflödet som roterar kring en axel – som en tornado – kallas en virvel. Ett Vortex-rör skapar en virvel från tryckluft och separerar den i två luftströmmar – en varm och en kall. Tryckluft kommer in i en cylindrisk generator som är proportionellt större än det varma (långa) röret, där det får luften att rotera. Därefter tvingas den roterande luften ner i de inre väggarna av det varma röret, som uppnår extrema hastigheter.

Vid slutet av det varma röret leds en liten del av denna luft ut genom en nålventil till varmluftskanalen. Resterande luft tvingas tillbaka genom centrum av den inkommande luftströmmen med en lägre hastighet. Värmen i den långsammare rörliga luften överförs till den snabbare rörliga inkommande luften. Denna kylda luft strömmar genom den stora mittendiameten av generatorn och går ut genom den kalla luftkanalen.

SKÅPKYLNING

Luftflödet som roterar kring en axel – som en tornado – kallas en virvel. Ett Vortex-rör skapar en virvel från tryckluft och separerar den i två luftströmmar – en varm och en kall. Tryckluft kommer in i en cylindrisk generator som är proportionellt större än det varma (långa) röret, där det får luften att rotera. Därefter tvingas den roterande luften ner i de inre väggarna av det varma röret, som uppnår extrema hastigheter.

Vid slutet av det varma röret leds en liten del av denna luft ut genom en nålventil till varmluftskanalen. Resterande luft tvingas tillbaka genom centrum av den inkommande luftströmmen med en lägre hastighet. Värmen i den långsammare rörliga luften överförs till den snabbare rörliga inkommande luften. Denna kylda luft strömmar genom den stora mittendiameten av generatorn och går ut genom den kalla luftkanalen.

X