banner image

Operatörspaneler

Operatörspaneler

Gränssnittet mellan människan och maskinen, de kan ha enkla knappar för hantera styrning eller grafisk vy som visar produktionsstatus. Oftast är en PLC eller flera PLC kopplad till samma operatörspanelen. Operatörspanelen har mängder med olika drivrutiner som gör att PLC:n och operatörspanel kan förstå varandra.

Läs mer Läs mindre

Operatörspaneler – Graphite är en robust operatörspanel i aluminiumhus och testad i tuffa miljöer. Kan kompletteras med IOs på baksidan av panelen.

Operatörspaneler – G3 är en robust operatörspanel med både pekfunktion och funktionstangenter. Med mer än 300 protokoll kan vi kommunicera med mängd olika fabrikat på marknaden.

Operatörspaneler – CR är ny serie av paneler som tillåter SQL hantering. Webbservern är responsive för smartmobiler. Flera kommunikationsgränssnitt gör det möjligt att kommunicera mot flertal fabrikat så som PLC och servomotorer.