banner image

Sensor

Söker du en sensor, finner du den här!

Sensor, Fotoceller, Induktiva-, kapacitiva-, givare. Lasermätning, ultraljud, säkerhetsgivare både mekaniska och optiska ljusbommar och ljusridåer. Temperaturmätare, optisk dataöverföring. Smart Visionkamera i kompaktutförande. Streckkodsläsare, avståndsmätare. Allt med högsta kvalité.

Läs mer Läs mindre

Fotoceller är en sensor som finns i en mängd olika varianter för att passa en mängd olika applikationer.

Direktavkännande fotocell är en fotocell som sänder ut ljus som sedan reflekterar ljuset på en yta och som studsar tillbaka. Det kan även benämnas som diffus fotocell. Det kan även benämnas som direktreflekterande. Här finns det små minisensorer med korta precisa arbetsområden eller större kraftiga med långa räckvidder. Är man beroende av avkänning med en högre noggrannhet och där färger och ytor kan variera använder man sig av en modell som kallas för bakgrundsbortbländande fotocell som har goda egenskaper att känna av olika produkter och färger på exakt samma position.

En reflektorfotocell sänder ut ljus mot en reflektor som sedan reflekterar ljuset tillbaka till mottagaren i fotocellenheten. Även här finns det special varianter med inbyggda polarizeringsfilter. En reflektor vänder inkommande ljusstråle i 45 gradrers vinkel. På så sätt filtreras allt annat ljus bort från speglande ljus som kan reflekteras tillbaka från blanka material spridda i alla ljusriktningar.

Sändare / Mottagare är det säkraste sätter att mäta på då sitter sändaren och mottagare mitt emot varann så att avkänningsobjekt bryter strålen. Men det är inte alltid möjligt att montera på detta sätt, men även här finns det specialvarianter som är smalstrålande, bredstrålande eller har kodade ljussignaler och som tål mycket smutsig och dammig miljö.

Laserfotocell har en hög energi mycket fokuserad. det gör att den är bra lämpad att känna av små objekt eller mäta avstånd med mycket hög precision både på korta räckvidder men relativt även på längre sträckor.

Det finns även andra sensorer som induktiva givare finns i många olika varianter, runda gängade i olika storlekar fyrkantiga eller ringformade. De delas in i två huvudsakliga modeller inbyggbar och ej inbyggbar. Inbyggbara är skärmade och kan monteras tätt mot metall och Ej inbyggbara har en bredare magnetfälts avkänningsområde. Givarens kärnas storlek avgör givarens räckvidd. Olika metaller har olika magnetiska förhållande och har normalt reduktions faktorer att ta hänsyn till vid val av givare, men det finns specialgivare som helt är oberoende av dessa reduktionsfaktorer och har samma arbetsområde trots olika magnetiska egenskaper på metallen.

Kapacitiva givare är en sensor som finns en mängd olika vaianter som kräver specialkunskaper. De är beroende av materialets ledningsförmåga som mäts i materialets dielektricitetskonstant förkortas DK-konstant ( ε0 ).

Ultraljud sensor, en ljudpuls sänds ut och reflekterat tillbaka. Sensorn ställer om sig från att vara sändare till att vara mottagare. Det tar en kort stund och gör att givaren inte kan känna av reflektioner i dess absoluta närområde, ju längre ljudsignalen ska nå ju längre tid tar denna omställning eftersom man måste sända ut en kraftigare signal, då tar det längre tid för membraner att stabilisera sig och ställa om till mottagare. Fördelen är att den är oberoende av färger. Den tål en viss materialpåbyggnad eftersom den har en självrengörande effekt då den sänder ut ljudsignaler och då vibrerar något.