banner image

Statisk elektricitet

Statisk elektricitet

Simco som är marknadsledare på att eliminera uppladdningar som uppstår av statisk elektricitet i produktioner. Man tar bort laddningar genom aktiva avjoniseringsstavar och spänningsenheter som neutraliserar uppladdningar.

Läs mer Läs mindre

Statisk elektricitet kan bara bildas på ytor av icke-ledande material.
I första hand uppkommer den genom friktion, tryck- & temperaturförändringar i samband med torr luft. Då
laddningarna accelererar extremt snabbt. Vanligen sker själva laddningen när två olika material separeras som har attraktion av olika polaritet.  Man får en ojämn fördelning av positiva och negativa joner,  då dessa inte kan avledas. Det innebär att det ena materialet får ett överskott av positiva joner och det andra materialet ett överskott på negativa joner och statisk elektricitet är ett faktum.

Detta kan elimineras på ett effektivt sätt med rätt utrustning. Med avjoniseringsstavar som har frånskilda spetsar från jord överförs en AC högspänning kapacitivt över till avjoniseringsspetsarna som då är helt ”schockless” vilket betyder att man inte kan känna av högspänningen på spetsarna med händerna. Vilket i sin tur innebär att man inte har besvär av beröring av dessa stavar. Den högfrekventa spänningsenheten använder växelström AC och för över både negativa och positiva joner i rätt mängd för att neutralisera uppkommen uppladdning. Enheterna har även liten påverkan av ozon och ligger långt under de gränsvärden som finns till för att skapa en god arbetsmiljö.