Sensorgruppen erbjuder produkter och tjänster inom sensor, plc, nivå & statisk elektricitet

SIMCO-ION

Demonstration av avladdning av STATISK ELEKTRICITET
4apr

Simco-Ion

VÄRLDSLEDARE INNOM STATISK KONTROLL

Simco-Ion, medlem i den globala ITW-gruppen, har varit verksam i Europa sedan 1966.  Verksamheten började med fokus på  plast och textilindustrin.

Idag erbjuder Simco ett omfattande sortiment av produkter.

Dessa används för att kontrollera statisk elektricitet, till exempel inom plast-, förpacknings-, konverterings- och tryckindustrin. Produkter säljs genom ett omfattande nätverk av kompetenta agenter som kan hjälpa till att lösa eventuella problem med statisk elektricitet. Detta kan variera från att neutralisera statisk elektricitet till att använda statisk elektricitet för elektrostatisk laddning för att binda ihop två material för att underlätta en produktionsprocess.

Gå vidare till Statisk elektricitet