banner image

Temperatursensor

Temperatur:

Temperatursensorer finns i en mängd olika modeller och då både som resistansgivare av typen PT100, PT1000 samt termoelement-sensorer.  Sensorerna finns i ett brett utbud som standardsortiment men går även att specialtillverkas i olika längder, diametrar, dimensioner eller kopplingsalternativ.  Man kan få allt från enkla mycket små sensorer med fast kabel samt industrianpassade sensorer för tuffa miljöer med kopplingshuvud allt för att möta olika applikationskrav.  I programmet finns enkla sensorer i anpassade kapslingar framtagna för att mäta inomhustemperatur och även för att mäta utomhustemperatur.  Finns även specialgivare med upp till 32 mätpunkter för att kunna mäta temperaturer på flera nivåer i silos.

Temperatur transmitter 4-20 mA Passiv HT-RTD . Transmittern är programmerbar via PC med en RFID modul eller smartphone (Android) NFC inom området -200°C till +800°C och givaren har justerbar offset. Mätnoggrannhet 16 bit, < 0,1°C. Dessutom har den en inbyggd dataloger. Transmittern ger ut en analog utgångssignal på 4-20 mA. Matningsspänning 6-30VDC.

Temperatur:

Temperatursensorer finns i en mängd olika modeller och då både som resistansgivare av typen PT100, PT1000 samt termoelement-sensorer.  Sensorerna finns i ett brett utbud som standardsortiment men går även att specialtillverkas i olika längder, diametrar, dimensioner eller kopplingsalternativ.  Man kan få allt från enkla mycket små sensorer med fast kabel samt industrianpassade sensorer för tuffa miljöer med kopplingshuvud allt för att möta olika applikationskrav.  I programmet finns enkla sensorer i anpassade kapslingar framtagna för att mäta inomhustemperatur och även för att mäta utomhustemperatur.  Finns även specialgivare med upp till 32 mätpunkter för att kunna mäta temperaturer på flera nivåer i silos.

Temperatur transmitter 4-20 mA Passiv HT-RTD . Transmittern är programmerbar via PC med en RFID modul eller smartphone (Android) NFC inom området -200°C till +800°C och givaren har justerbar offset. Mätnoggrannhet 16 bit, < 0,1°C. Dessutom har den en inbyggd dataloger. Transmittern ger ut en analog utgångssignal på 4-20 mA. Matningsspänning 6-30VDC.

Läs mer Läs mindre